Kromě výuky jazyka je osvětová aktivita klubu zaměřena také na organizaci řady kulturních a vlastivědných seminářů. Tyto semináře se konají samostatně či vytváříme jejich bloky tak, aby se vzájemně doplňovaly a rozvíjely hlouběji určité „téma měsíce“. Cyklus přednášek a workshopů, které pravidelně všem zájemcům nabízíme, nesou název „V srdci Evropy…“ a odkazují tak na naši pravlast. V rámci tohoto cyklu v současnosti pořádáme:

Vlastivědné semináře—jejich cílem je hlouběji se seznamovat s zemí našich předků a její minulostí. Poznáváme jak vlastivědu Českých zemí, tak také českého Severního Kavkazu. Tyto semináře bývají teoretické (přednášky a prezentace), jazykově-praktické (semináře s aktivní účastí zejména  studentů), či poznávací (výlety, exkurze).

Filmové semináře - během nich se postupně seznamujeme s novější i starší filmovou tvorbou, českými herci i režiséry. Semináře probíhají střídavě v češtině, v češtině s překladem či v ruštině. Jsou dobrou příležitostí k tréninku jazykového porozumění a v semináři bývají spojeny s různými cvičeními.

Literární semináře - ty jsou příležitostí, jak se podrobněji seznámit s českou literární tvorbou. Zaměřeny jsou obyčejně na některého autora, s jehož díly se hlouběji seznamujeme, popř. na období, které se nám tímto způsobem poodkrývá.

Hudební semináře - pomáhají zorientovat se v moderní, starší i klasické české hudební tvorbě. Poznáváme tak jedinečná hudební díla, rozebíráme hudební texty, popř. poezii, která s nimi bývá spojena a hlavně se seznamujeme s příběhy vzniku těchto skladeb a smyslem, který v sobě skrývají.