Výuka českého jazyka je vedena v několika kurzech podle uvedeného časového harmonogramu:

Úterý    18.00 – 19.00 Začátečníci
    19.00 – 20.30 Mírně pokročilí
   
Středa     18.00 —19.30  Pokročilí

Neděle     10.00 – 11.00  Dětská skupina
    11.00 – 12.00  Mírně pokročilí 
    12.00 -  13.30 Začátečníci
    14.00 —15.30  Pokročilí
    Semináře V srdci Evropy
(literatura – kino – divadlo – hudba – zeměpis)
    15.30 – 16.30 Repetice souboru Kytice

Samostatný kurz je veden pro studenty z Anapy a okolí, kam učitel dojíždí.
Výuka češtiny představuje jednu ze základních činností a byla jedním z hlavních momentů při zakládání klubu. Od února 2002 se dětem otevřela možnost naučit se český jazyk díky „Nedělní školičce českého jazyka», kterou za podpory Velvyslanectví České republiky organizovala místní Češka páté generace paní Irina Treťjaková (Kabrdová). Navázala tím na tradici z 20. a 30. let 20. století, kdy v Kirillovce působil učitel Červený, než zmizel neznámo kam. V květnu 2002 vedl vyučovací hodiny první český dobrovolník -učitel Ivo Mička. Od září 2003 začali do Novorossijsku přijíždět učitelé českého jazyka oficiálně vyslaní Domem zahraničních služeb.


Prvním DZS oficiálně vyslaným učitelem z ČR byl Slávek Rusín (2003 – 2005). V následujících letech pak v Novorossijsku působila Blanka Gruntová (2005 – 2007), Jaromír Kopřiva (2007 – 2008), Martin Horn (2008 - 2009), Marek A. Havlíček (2009 - 2012) a Eva Řeyničkova (2012 — 2013) Od r. 2014 zde působí Tamara Bártkova. Bez nadsázky lze říci, že učitelé z ČR, kteří u krajanské komunity působí, představují stěžejní bod klubu a veškeré jeho činnosti. Současný živý jazyk zde může učit pouze jaho živý nositel ze země, odkud krajané sami kdysi dávno vyšli. Navíc, tito učitelé zde nepomáhají pouze s výukou češtiny, ale otvírají krajanům možnost seznámit se blíže s Českou republikou, její kulturou a vším ostatním, co s ní je spojené a o co krajané projevují intenzivní zájem.  Velmi si vážíme toho, že naše krajanská komunita představuje jedno z dvanácti míst, kam Česká republika vysílá kvalifikované učitele. Bez této podpory by náš malý český ostrůvek na Kavkaze zanikl velmi rychle.

Důležitou pomoc představuje také poskytnutí studijních materiálů, knih, medií i techniky, které při výuce i organizaci nejrůznějších aktivit klubu využíváme. Díky pomoci MZV ČR i DZS (v roce 2006) a díky úsilí místních Čechů se podařilo získat a zrekonstruovat prostory, v nichž dodnes probíhá výuka českého jazyka i většina dalších aktivit klubu v budově místního úřadu v Kirillovce. Zajímavostí může být také fakt, že se jedná o stejnou budovu, kde se v minulosti nacházela česká škola, jež pro své děti postavili  v r. 1910 místní Češi z vlastních prostředků.


Bližší informace můžete dostat
na kontaktech : 268 918, +7 918 0322169, +7 928 2174391