Divadelní skupina vznikla v prvním roce působení českého klubu. Z iniciativy tehdejší učitelky Blanky Gruntové převážná část děti z České nedělní školičky nastudovala hru na motivy balady K. J. Erbena „Zlatý kolovrat,“ která byla předvedena na prvních „Dnech české kultury v Novorossijsku“ v roce 2007. Hlavní myšlenkou celého projektu přitom bylo využití divadelního představení k rozvoji řečových dovedností našich žáků.

Další divadelní hru, kterou společně nastudovali mladší i dospělí členové a milovníci divadla pod vedením Marka Havlíčka, byla v roce 2010 hudební pohádka „Princové jsou na draka.“ Pohádka jako oblíbený žánr se uplatnil i v následujícím roce, kdy si členové divadelní skupiny vybrali příběh Jana Wericha „Fimfárum,“ jehož premiéra proběhla během Dnů české kultury v Novorossijsku ve dnech 26. – 29. 5 2011.

Kromě velkých představení je každoročně připravována také tradiční „vánoční hra“ za doprovodu českých vánočních písní a koled. Všechna divadelní vystoupení jsou připravována v češtině, ale pro nečeské obecenstvo je zajištěn také překlad do ruštiny.