Vítejte na našich stránkách.

Cílem těchto stránek je seznámit všechny zájemce s krajanskou organizací MATEŘÍDOUŠKA sdružující Severokavkazské Čechy, jejichž komunita existuje více než 140 let.
 
Náš český klub oficiálně vznikl v roce 2006, ale neoficiálně se místní krajané sdružovali již dříve kolem tzv. Nedělní školičky v Kirillovce. Hlavním cílem našeho sdružení je podpořit pomalu zanikající český element, zejména podporou znalostí jazyka a české kultury.


Najdete nás na předměstí Novorossijsku v původní české vesnici Kirillovka v budově, která byla před sto lety postavena jako česká škola. V současnosti větší část této budovy slouží jako místní úřad, dvě místnosti jsou dnes vyhrazeny pro potřeby místní české diaspory.

Český klub nabízí všem zájemcům kurzy českého jazyka, nejrůznější semináře s jazykovým, kulturním a vlastivědným obsahem, bohatou knihovnu a mediatéku a především prostor a zázemí, kde je možné se kdykoliv sejít a popovídat si česky.

Milí a vážení přátele,

Srdečně Vás zdravímе jmenem členů našeho sdružení a dovolujeme si Vám oznámit, že letošní tradiční Dny české kultury v květnu budou věnovaný 10.výročí založení Mateřídoušky v Kirillovce. Neuvěřítelně, ale Matěřídouška  existuje a pilně pracuje už deset let a z maličké hnedle neviditelné na začátku kytičky se z ni stala hezká květinka!
Diky různým aktivitám našeho klubu jsme měli štěsti s Vámi spolupracovat a to předevšim při vyuce českého jazyka na kurzech v našem klubu a také na různých kurzech v ČR, při uspořádání Dnů české kultury a Festiválů českých filmů v Novorossijsku, literární soutěže pro krajany  nebo veřejních přednaškach o krajanech na severním Kavkazu v České rebublice, při zorganizování pobytu krajanů v Čechach.
Ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za Váši veškerou finanční a morální podporu a pozornost, za Váš čas, který jste spolupráci s Mateřídouškou věnovali a pořád věnujete.
Každý z nás přišel do Mateřídoušky svou cestou a proto má k ni svůj vztah a svůj názor na její činnost. 
Rozhodli jsme se, že by bylo dobře, kdyby každý z nás napsal Mateřídoušce k narozeninám  pozdrav a také svůj dojem a nebo svoje vzpominky.  S naších vyjadření vytvořime sbírku společné chroniky, která bude hezkým dárkem Mateřídoušce a také krásnou vzpominkou do budoucna na první deset let  její činnosti.

Pro náš klub vždy bylo a je potěšením s Vámi spolupracovat.
Budeme rádi, pokud nám přízeň a podporu zachováte a 
účast v tomto projektu se Vám zalíbi.
S velkou radosti obdržime Váš pozdrav do 15.dubna.

Těšime se na další příjemnou spolupráci.